Witamy na witrynie internetowej AgEngPol.pl

Z inicjatywy Komitetu Techniki Rolniczej Polskiej Akademii Nauk w dniu 6 grudnia 2007 roku powstała Sieć Naukowa „Agroinżynieria dla zrównoważonego rolnictwa przemysłu rolno-spożywczego i obszarów wiejskich – AgEngPol”. Jest to dobrowolne porozumienie uczelni wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych podejmujących na podstawie umowy zorganizowaną współpracę związaną z prowadzeniem wspólnych badań naukowych i pracami rozwojowych, służących rozwojowi agroinżynierii.
Celami Sieci jest szerokorozumiana współpraca ukierunkowana m.in. na:

  • konsolidację potencjału naukowo-badawczego,
  • ułatwianie uczestnikom Sieci przystępowanie do krajowych i międzynarodowych programów badawczych oraz korzystanie z funduszy krajowych i europejskich przeznaczonych na badania naukowe, rozwój technologiczny i wdrożenia,
  • wymianę informacji o prowadzonych i planowanych badaniach w poszczególnych specjalnościach,
  • wspólne korzystanie na uzgodnionych warunkach z infrastruktury oraz aparatury członków Sieci w ramach przedsięwzięć prowadzonych w Sieci,
  • wymianę usług badawczych, wdrożeniowych i upowszechnieniowych,
  • koordynację projektów badawczych realizowanych przez członków Sieci,
  • promocję projektów badawczych realizowanych przez członków Sieci.

Strategiczne kierunki działania i zakres tematyczny Sieci określa Rada Programowa, której członkami są wszyscy członkowie Komitetu Techniki Rolniczej PAN pod przewodnictwem Pana Prof. dr hab. Józefa Kowalskiego. Funkcję Koordynatora powierzono Pani prof. dr hab. Danucie Goszczyńskiej dyrektorowi Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach będącego siedzibą Sieci.
 

Aktualności

XXII Szkoła Naukowa z cyklu: „Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie”, Zakopane 9-13.02.2015

Komitet Techniki Rolniczej PAN wraz z Polskim Towarzystwem Inżynierii Rolniczej oraz Instytutem Inżynierii Rolniczej i Informatyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie organizuje XXII Szkołę Naukową z cyklu: „Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie”. Szkoła Naukowa odbędzie się w dniach 9÷13.02.2015 r. w Hotelu DIAMOND’S w Zakopanem, ul. Makuszyńskiego 12.

XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Problemy Inżynierii Rolniczej” pod hasłem” Trendy w inżynierii rolniczej – energia odnawialna”. Międzyzdroje, 4-6 czerwca 2014 r.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych, Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych, Zakład Eksploatacji i Budownictwa Wiejskiego ITP Oddział Warszawa oraz Komitet Techniki Rolniczej PAN, International Soil Tillage Research Organization - ISTRO Polska, Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej Oddział Szczecin i Polskie Towarzystwo Agrofizyczne Oddział Szczecin organizują XVI IĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ z cyklu PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ pod hasłem „Trendy w inżynierii rolniczej - energia odnawialna”. konferencja odbędzie się w dniach 4-6 czerwca w Międzyzdrojach w Hotelu Wolin (ul. Nowomyśliwska 76).

Propozycje imprez naukowych do objęcia patronatem KTR w 2014 roku

Lista imprez naukowych - kliknij "Więcej"

Międzynarodowa konferencja naukowa „Odnawialne źródła energii - technika, technologia, innowacje”, Krynica 25-27 czerwca 2014 r.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Odnawialne źródła energii - technika, technologia, innowacje” jest organizowana przez Katedrę Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Instytut Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, Polskie Towarzystwo Agrofizyczne Oddział Kraków pod patronatem Komitetu Techniki Rolniczej PAN oraz Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej.

VI Międzynarodowe Sympozjum „Zarządzanie techniką i procesami w rolnictwie”, Lublin, 20-22 listopada 2013 r.

Zbliża się VI Międzynarodowe Sympozjum „Zarządzanie techniką i procesami w rolnictwie” Więcej informacji 7 pozycji niżej.

XXI Sympozjum Naukowe z cyklu: „Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie”, Zakopane 3-7.02.2014

Komitet Techniki Rolniczej PAN wraz z Polskim Towarzystwem Inżynierii Rolniczej oraz Instytutem Inżynierii Rolniczej i Informatyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie organizuje XXI Sympozjum Naukowe z cyklu: „Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie”. Sympozjum odbędzie się w dniach 3.02÷7.02.2014 r. w Domu Wypoczynkowym "RZEMIEŚLNIK" w Zakopanem, ul. Makuszyńskiego 12.

XI Konferencja „RACJONALNA TECHNIKA OCHRONY ROŚLIN”, Skierniewice 23 października 2013 r.

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa zorganizowały XI Konferencję „RACJONALNA TECHNIKA OCHRONY ROŚLIN”, która odbyła się w Skierniewicach w dniu 23 października 2013 r. Uczestnictwo w konferencji było bezpłatne.

XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE i produkcji biogazu”, 24-25 września 2013, Warszawa

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział Warszawa wspólnie z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Katedrą Inżynierii Systemów Agrotechnicznych ZUT oraz Komitetem Techniki Rolniczej PAN organizują XIX Międzynarodową Konferencję Naukową „Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE i produkcji biogazu” , która odbędzie się w dniach 24-25 września 2013 w Warszawie

Co nowego w technice

Międzynarodowa wystawa maszyn rolniczych i ogrodniczych - EIMA 2014, Bolonia, 12-16 listopada 2014 r.

W dniach 12-16 listopada 2014 r. w Bolonii (Włochy) odbędzie się kolejna wystawa maszyn rolniczych i ogrodniczych EIMA 2014.

AGRITECHNICA 2013, 10-16 listopada 2013, Hanower, Niemcy

W terminie 10-16 listopada 2013 roku w Hanowerze odbędzie się kolejna specjalistyczna wystawa techniki rolniczej oraz zarządzania produkcją roślinną AGRITECHNICA 2013. Dni ekskluzywne wystawy odbędą się 10 i 11 listopada 2013.

"9th European Conference on Precision Agriculture (ECPA)" Lleida, Hiszpania, 7-11.07.2013

Uniwersytet w Lleidzie jest organizatorem 9-tej europejskiej konferencji poświęconej precyzyjnemu rolnictwu: "9th European Conference on Precision Agriculture (ECPA)", która odbędzie się w dniach 7-11 lipca 2013 r. w Lleidzie (Katalonia, Hiszpania).

Międzynarodowa wystawa maszyn rolniczych i ogrodniczych EIMA 2012

W dniach 7-11 listopada 2012 r. w Bolonii (Włochy) odbędzie się kolejna wystawa maszyn rolniczych i ogrodniczych EIMA 2012. Pierwsze dwa dni (7 i 8 XI) są dniami przeznaczonymi dla gości biznesowych.

9th European Conference on Precision Agriculture

W dniach 7-11 lipca 2013 w Lleidzie (Hiszpania) odbędzie się 9-ta konferencja poświęcona precyzyjnemu rolnictwu. Konferencja organizowana jest pod auspicjami ISPA (International Society of Precision Agriculture - Międzynarodowe Towarzystwo Rolnictwa Precyzyjnego) i Uniwersytetu w Lleidzie (UdL). Więcej na stronie: www.ecpa2013.udl.cat

Srebrne Medale AGRITECHNICA 2011 – Ciągniki, uprawa gleby i nawożenie i siew

W czasie targów wręczono 2 Złote Medale i 39 Srebrnych Medali AGRITECHNICA 2011. W odniesieniu do innowacji dotyczących ciągników, uprawy gleby, nawożenia i siewu wręczono 9 Srebrnych Medali.

Srebrne Medale AGRITECHNICA 2011 – Ładowarki i przyczepy

W czasie targów wręczono 2 Złote Medale i 39 Srebrnych Medali AGRITECHNICA 2011. W odniesieniu do innowacji dotyczących ładowarek i przyczep wręczono 7 Srebrnych Medali.

Srebrne Medale AGRITECHNICA 2011 – Nawigacja komunikacja i logistyka

W czasie targów wręczono 2 Złote Medale i 39 Srebrnych Medali AGRITECHNICA 2011. W odniesieniu do innowacji dotyczących nawigacji, komunikacji i logistyki wręczono 7 Srebrnych Medali.

Srebrne Medale AGRITECHNICA 2011 – zbiór plonów

W czasie targów wręczono 2 Złote Medale i 39 Srebrnych Medali AGRITECHNICA 2011. W odniesieniu do innowacji dotyczących zbioru plonów wręczono 9 Srebrnych Medali.

Srebrne Medale AGRITECHNICA 2011 – Technika ochrony roślin

Zakończyły się targi AGRITECHNICA 2011 odbywające się w dniach 13-19 października w Hanowerze. W czasie targów wręczono 2 Złote Medale i 39 Srebrnych Medali AGRITECHNICA 2011. W odniesieniu do innowacji dotyczących techniki ochrony roślin wręczono 7 Srebrnych Medali.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spłoecznego