Debata, Bednary 2010

W dniu 26 września 2010 r. podczas XII Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW 2010 w Bednarach/k. Poznania odbyła się debata pt.

 

POLSKIE ROLNICTWO POTRZEBUJE NOWOCZESNYCH MASZYN ROLNICZYCH

 

Debatę z udziałem naukowców, przedsiębiorców i rolników prowadzili:

Pani red. Joanna Warecha Telewizja Polska
Prof. Ryszard Hołownicki Przewodniczący Komitetu Koordynacyjnego Sieci AgEngPol


 

 

W debacie ucestniczyli:

Dr Tadeusz Pawłowski Dyrektor PIMR w Poznaniu
Prof. Jacek Przybył Prodziekan Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu
Pan Bogdan Białas Prezes METALTECH Mirosławiec
Pan Leszek Weremczuk Dyrektor ds. marketingu i handlu EXPOM Krośniewice
Pan Henryk Święcicki Gospodarstwo rolne, Baborówko
Pan Wojciech Szejner Gospodarstwo rolne, Wyszyny

 

Celem debaty była próba określenia oczekiwań polskich rolników w zakresie zaopatrzenia w maszyny rolnicze i sposobów ich zaspokojenia. Uczestnicy przeprowadzili ocenę specyficznych potrzeb polskiego rolnictwa, wynikających zwłaszcza ze struktury gospodarstw, warunków glebowo-klimatycznych i z zasobności polskich rolników. Na tym tle dokonano ogólnej oceny oferty rynkowej w poszukiwaniu brakujących asortymentów maszyn. Debata była pierwszym takim przedsięwzięciem zorganizowanym przez środowisko inżynierii rolniczej. Powinna ona ułatwić producentom maszyn i ich dystrybutorom przygotowanie pełniejszej oferty rynkowej oraz sprzyjać wzmocnieniu wzajemnych więzi pomiędzy środowiskami naukowymi, przedsiębiorcami i rolnikami.

Do pobrania:

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spłoecznego