Ekspertyzy, projekt „Agroinżynieria gospodarce” (1.06.2010-31.11.2011)

Ekspertyzy
z wybranych specjalności inżynierii rolniczej

Lp.
Tytuł
Autorzy
1
 Prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski
2
 Prof. dr hab. inż. Jan Pabis
3
 Dr Robert Sałat
4
Najnowsze badania i rozwiązania techniczne stosowane w nawadnianiu roślin  Prof. dr hab. Waldemar Treder
5
Automatyka w sterowaniu mikroklimatem w wybranych obiektach rolniczych  Prof. dr hab. Ewa Wachowicz
6
Aktualny stan prac badawczych w zakresie zastosowania komputerowej analizy obrazu oraz analizy spektralnej w rolnictwie i przetwórstwie  Dr hab. Artur Zdunek prof. nadzw.
7
Trendy rozwojowe w mechanizacji nawożenia mineralnego i organicznego  Prof. dr hab. Edmund Kamiński
8
Najnowsze technologie i rozwiązania techniczne w produkcji ogrodniczej pod osłonami  Prof. dr hab. inż. Kazimierz Rutkowski
9
Kierunki prac badawczych i najnowsze trendy w ergonomii w odniesieniu do techniki rolniczej  Prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski
10
Stan badań z zakresu właściwości fizycznych surowców roślinnych w aspekcie ich przetwarzania  Prof. dr hab. Józef Horabik
11
Techniczne i eksploatacyjne metody zapobiegania nadmiernemu zagęszczeniu gleb rolniczych i leśnych prof. dr hab. inż. Jan Bronisław Dawidowski
prof. dr hab. Maria Walczykova
12
Stan prac badawczych i najnowsze tendencje konstrukcji maszyn do siewu i sadzenia Dr hab. inż. Adam J. Lipiński
Dr inż. Piotr Markowski
13
Komputerowe systemy wspomagania decyzji w zarzadzaniu gospodarstwem rolniczym Dr inż.Radosław J. Kozłowski
Prof. dr hab. Jerzy Weres
Dr inż. Janina Rudowicz-Nawrocka
14
Kombajnowy zbiór zbóż Prof. dr hab. inż. Jerzy Bieniek
15
Kierunki badań i najnowsze trendy rozwojowe w konstrukcji ciagników rolniczych Prof. dr hab. inż. Bogusław Cieślikowski
16
Technologie minimalnie przetworzonych owoców i warzyw Prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert
17
Narzędzia i maszyny uprawowe – aktualne badania i tendencje rozwojowe Dr hab. inż. Zbyszek Zbytek
Mgr inż. Włodzimierz Talarczyk
18
Uprawa roli – aktualne kierunki badań i najnowsze tendencje Dr inż. Janusz Smagacz
19
Stan badań i rozwiązań konstrukcyjnych z zakresu obłuskiwania i rozdrabniania ziarna zbóż na potrzeby przemysłu paszowego i spożywczego Prof. dr hab. inż. Leszek Mieszkalski
20
   

Ekspertyzy, projekt „Rozwój potencjału innowacyjnego członków Sieci Naukowej AgEngPol” (1.10.2008-31.12.2009)

Ekspertyzy
z wybranych specjalności inżynierii rolniczej

Lp.
Tytuł
Autorzy
Nazwa jednostki
Tematyka
1
Prof. dr hab. Stanisław Winnicki
Mgr Ryszard Pleskot
Mgr Grzegorz Zając
IBMER Oddział w Poznaniu
Technika produkcji zwierzęcej
2
Prof. Stanisław Winnicki
Mgr Tadeusz Domasiewicz
Dr Mirosława Dolska
IBMER Oddział w Poznaniu
3
Prof. dr hab. Stanisław Winnicki
Dr Zbigniew Domagalski
Mgr Ryszard Pleskot
IBMER Oddział w Poznaniu
4
Doc. dr hab. Lech Jugowar
IBMER Oddział w Poznaniu
 
5
Prof. dr hab. Adam Dobrzański
Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach
Technika w produkcji ekologicznej
6
Prof. dr hab. Adam Dobrzański
Prof. Kazimierz Adamczewski
Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach
Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu
7
Dr Zbigniew Zbytek
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu
8
Prof. dr hab. Marek Tomalak
Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu
9
Dr Grzegorz Doruchowski
Instytut Sadownictwa w Skierniewicach
Technika ochrony roślin
10
Dr Jerzy Chojnacki
Politechnika Koszalińska
11
Dr Antoni Szewczyk
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
12
Prof. dr hab. Remigiusz Olszak
Instytut Sadownictwa w Skierniewicach
13
Mgr inż. Wojciech Grzesiak
Instytut Technologii Elektronowej
Oddział w Krakowie
Energia odnawialna, poszanowanie energii
 

 

 

 
14
Prof. dr hab. Józef Szlachta
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
15
Prof. dr hab. Sławomir Kurpaska
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
16
Prof. dr hab.  Andrzej Chochowski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
17
 Prof. dr hab. Marek Molenda
Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie
Technika w przemyśle rolno-spożywczym
18
Prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajhert
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
19
Prof. dr hab. Leszek Mościcki
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
20
Prof. dr hab. Elżbieta Kusińska
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spłoecznego