Fotogaleria PIMR Poznań, 2011

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spłoecznego