Fotogaleria Seminarium Regionalne, Kraków ,2011

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spłoecznego