Fotoreportaż - Szkoła Letnia, Brok, 2009

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spłoecznego