Kontakt

Koordynator sieci AgEngPol:

Prof. Dr. Ryszard Hołownicki

Zakład Agroinżynierii
Oddział Sadownictwa
Instytut Ogrodnictwa
3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, Polska

Tel. +48 46 8345252
Kom. +48 508000218

e-mail: ryszard.holownicki@insad.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spłoecznego