O projekcie pt. „Agroinżynieria gospodarce” (1.06.2010-31.11.2011)
Tytuł Projektu: AGROINŻYNIERIA GOSPODARCE
Priorytet: IV. Szkolnictwo wyższe i nauka
Działanie: 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym
Adresaci projektu: pracownicy naukowi, członkowie Sieci Naukowej „AgEngPol”
Okres realizacji projektu: 1.06.2010 ÷ 31.11.2011

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie świadomości pracowników B+R inżynierii rolniczej w zakresie realizacji badań naukowych i prac rozwojowych służących zwiększeniu konkurencyjności sektora rolno-spożywczego.

Zakres projektu

 • 5 Seminariów Tematycznych służących podnoszeniu wiedzy o stanie badań i dostępnych rozwiązaniach komercyjnych dla wybranej specjalności inżynierii rolniczej będącej tematem seminarium oraz wypracowaniu pomysłów na projekty dla rozwoju sektora rolno-spożywczego,
 • 10 Seminariów Regionalnych służących podnoszeniu wiedzy pracowników naukowych o stanie badań i dostępnych rozwiązaniach komercyjnych dla specjalności ważnej dla jednostki będącej organizatorem seminarium,
 • serwis www adresowany do pracowników naukowych będących członkami Sieci AgEngPol oraz przedsiębiorców i rolników, w celu prezentacji wiedzy z zakresu inżynierii rolniczej i ułatwienia kontaktów pracowników naukowych z przedsiębiorcami i praktyką rolniczą,
 • 20 ekspertyz prezentujących przeglądy wybranych tematów prac badawczych i rozwojowych istotnych dla rozwoju zrównoważonego rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego i obszarów wiejskich,
 • zakup elektronicznej bazy publikacji naukowych „ASABE Technical Library” w celu ułatwienia Członkom Sieci AgEngPol dostępu do najnowszych publikacji z zakresu agroinżynierii,
 • 2 Debaty Trójstronne z udziałem naukowców, rolników i przedsiębiorców podczas tragów AGROSHOW - 2010 w Bednarach (26.09.2010r.) i AGROSHOW - 2011 (12.03.2011r.) w Kielcach w celu udrożnienia przepływu informacji i promowania dialogu pomiędzy nauką i gospodarką

 

Seminaria tematyczne

Lp. Tytuł/temat
koordynator seminarium
Organizator Termin
Miejsce
Więcej informacji
2010 rok
1
Nowoczesne technologie wytwarzania surowców i produktów pochodzenia rolniczego

Prof. dr hab. Leszek Mieszkalski
UWM Olsztyn
5-8.10.2010
Hotel Sajmino, Ostróda k/Mikołajek
Czytaj więcej
2
Energooszczędne technologie
w produkcji ogrodniczej


Dr hab. Kazimierz Rutkowski, prof. UR
UR Kraków
22-25.11.2010
Chochołowy Dwór, Jerzmanowice k/Krakowa
 
3
Odnawialne źródła energii
w  przemyśle rolno –spożywczym


Dr Katarzyna Szwedziak
Politechnika Opolska
6-9.12.2010
Ośrodek „Skowronek” Głuchołazy
 Czytaj więcej
2011 rok
4
Zastosowania spektroskopii, mikroskopii i chromatografii w sektorze rolno-spożywczym

Doc. dr hab. Artur Zdunek
IA PAN Lublin
25-28.01.2011
IA PAN Lublin
 Czytaj więcej
5
Techniki i technologie przechowalnictwa owoców i płodów rolnych

Prof. dr hab. Ewa Wachowicz
Politechnika Koszalińska
4-7.04.2011
Osieki k/Koszalina
 Czytaj więcej

 

 

 

 

Uwaga: w każdym seminarium będzie uczestniczyło dwóch wykładowców z zagranicy

Cele Seminariów Tematycznych:

 • podniesienie świadomości w zakresie stanu badań i dostępnych rozwiązań komercyjnych dla wybranej specjalności inżynierii rolniczej będącej tematem seminarium,
 • zapoznanie się ze światowymi tendencjami i oczekiwaniami stojącymi przed wybranymi specjalnościami inżynierii rolniczej,
 • stymulowanie współpracy pomiędzy pracownikami naukowymi związanymi z inżynierią rolniczą i przedstawicielami innych dyscyplin naukowych,
 • planowanie prac badawczych zgodnie ze ścieżką tworzenia produktu (od tworzenia do wdrożenia),
 • dyskusje prowadzone w panelach z udziałem wykładowców, w których będą tworzone pomysły na projekty ważne dla sektora rolno- spożywczego oraz wstępne próby konfigurowania konsorcjów badawczych.

 Seminaria regionalne

Lp. Tytuł/temat Organizator Termin Miejsce Dodatkowe informacje
Rok 2010
1 Metody analizy obrazu i sztucznej inteligencji w produkcji rolno-spożywczej

Dr Janina Rudowicz-Nawrocka
UP Poznań 22.09.2010 Boszkowo k. Leszna  Czytaj więcej
2 Innowacje w przemyśle rolno-spożywczym

Dr Katarzyna Szwedziak
Politechnika Opolska 14.10.2010 Politechnika Opolska  
3 Zastosowanie innowacji technologicznych w inżynierii rolniczej w zakresie produkcji zwierzęcej w kontekście realizacji idei zrównoważonego rozwoju

Prof. dr hab. J. Lech Jugowar
ITP o/Poznań 25.11.2010 ITP o/Poznań  Czytaj więcej
4 Trendy badawczo-rozwojowe w przemyśle rolno-spożywczym

Prof. dr hab. Elżbieta Kusińska
UP Lublin 23.11.2010 UP Lublin  Czytaj więcej
Rok 2011
5 Innowacyjne technologie dla produkcji ekologicznej

Dr Zbigniew Zbytek
PIMR Poznań 14.04.2011 PIMR Poznań  Czytaj więcej
6 Zastosowanie niszczących i nieniszczących metod oceny w przetwórstwie i obrocie ziarnem zbóż

Prof. dr hab. Marek Markowski
marek@uwm.edu.pl; (089) 523-45-81
UWM Olsztyn 10.05.2011 UWM Olsztyn  Czytaj więcej
7 Wymagania jakościowe surowców pochodzenia rolniczego przy ich wielokierunkowym wykorzystaniu

Dr hab. Barbara Krzysztofik, prof. UR
UR Kraków 11.05.2011 UR Kraków  Czytaj więcej
8 Możliwości pozyskiwania biogazu z substratów pochodzenia rolniczego oraz odpadów przemysłu rolno-spożywczego

Prof. dr hab. Józef Szlachta
UP Wrocław 3.06.2011 UP Wrocław  
9 Współczesne metody komputerowe wspomagające proces produkcji maszyn rolniczych

Dr Zbigniew Zbytek
PIMR Poznań 16.06.2011 PIMR Poznań  Czytaj więcej
10 Zasilenie obszarów wiejskich ze źródeł energii odnawialnej

Prof. dr hab. Tomasz Dobek
ZUT Szczecin 22.09.2011 ZUT Szczecin  Czytaj więcej

Uwaga: w każdym seminarium będzie uczestniczył jeden wykładowca z zagranicy

O projekcie pt. „Rozwój potencjału innowacyjnego członków Sieci Naukowej AgEngPol” (1.10.2008-31.12.2009)
Tytuł Projektu: ROZWÓJ POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO CZŁONKÓW SIECI NAUKOWEJ „Agroinżynieria dla rozwoju zrównoważonego rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego i obszarów wiejskich”
Priorytet: IV. Szkolnictwo wyższe i nauka
Działanie: 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym
Adresaci projektu: pracownicy naukowi, członkowie Sieci Naukowej „AgEngPol”
Okres realizacji projektu: 1.10.2008 ÷ 31.12.2009

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie świadomości naszego środowiska odnośnie wagi badań i prac rozwojowych z zakresu agroinżynierii dla rozwoju gospodarki.


Projekt przewiduje:
 • organizację 2 Seminariów Informacyjnych, poprzez które pracownicy naukowi będą informowani o znaczeniu badań naukowych i prac rozwojowych z zakresu agroinżynierii dla rozwoju sektora rolno-spożywczego i przemysłu maszyn rolniczych.
 • organizację 5 Szkół Letnich (Forum Dyskusyjne), podczas których zostaną wytyczone cele i kierunki badań naukowych dla wybranych specjalności agroinżynierii oraz wypracowane pomysły tematów do wspólnej realizacji przez członków Sieci,
 • utworzenie serwisu www adresowanego do pracowników naukowych będących członkami Sieci AgEngPol, którego celem będzie pogłębienie integracji środowiska naukowego, wymiana doświadczeń w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych związanych z agroinżynierią,
 • przygotowanie 20 ekspertyz prezentujących aktualny stan prac badawczych i rozwojowych w wybranych specjalnościach i obszarach tematycznych ważnych dla rozwoju zrównoważonego rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego (przejdź do strony z ekspertyzami 
 • zakup elektronicznej bazy publikacji naukowych w celu ułatwienia Członkom Sieci dostępu do najnowszych publikacji z zakresu agroinżynierii.
 
Czas realizacji projektu wynosi 15 m-cy (1.10.2008-31.12.2009), a jeśli przewidziane zadania zostaną zrealizowane, to istnieje możliwość jego przedłużenia po złożeniu dodatkowego wniosku.

Seminaria Informacyjne

W ramach projektu PO KL „Rozwój potencjału innowacyjnego członków Sieci Naukowej - Agroinżynieria dla rozwoju zrównoważonego rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego i obszarów wiejskich” przewiduje się organizację 2 Seminariów Informacyjnych. Celem seminariów jest informowanie naszego środowiska o znaczeniu badań naukowych i prac rozwojowych z zakresu agroinżynierii dla gospodarki, a zwłaszcza dla rozwoju sektora rolno-spożywczego i przemysłu maszyn rolniczych. 

 

Tytuł
Termin
i miejsce
Organizator
Liczba uczestników
Kontakt
Dodatkowe informacje
I Seminarium Informacyjne ”Agroinżynieria Gospodarce”
9.02.2009 Zakopane
UR Kraków
100 osób
Dr Maciej Kuboń
 
Maciej.Kubon@ur.krakow.pl
 Czytaj więcej
II Seminarium Informacyjne ”Agroinżynieria Gospodarce”
15.06.2009
Polanica
UP Wrocław
100 osób
Dr Barbara Szewczyk
 
Barbara.Szewczyk@up.wroc.pl
 Czytaj więcej

Uwaga: w każdym seminarium będzie uczestniczył jeden wykładowca z zagranicy

 
Koszty uczestnictwa są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i obejmują:
 • zakwaterowanie i wyżywienie
 • materiały szkoleniowe
 • dojazd dla uczestników
 
 

Warunki uczestnictwa:

 • zgłoszenie uczestnictwa u organizatora
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 
 

Szczegółowych informacji udzielają:

 • osoby kontaktowe wymienione w tabelach
 
 

Szkoły letnie

W ramach projektu PO KL „Rozwój potencjału innowacyjnego członków Sieci Naukowej - Agroinżynieria dla rozwoju zrównoważonego rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego i obszarów wiejskich” przewiduje się organizację 5 Szkół Letnich. Szkoły są miejscem aktualizacji wiedzy, wymiany informacji i przede wszystkim dyskusji zmierzających do przygotowywania przez nasze środowisko dużych wspólnych projektów ważnych dla gospodarki. Efektem Szkół będą wytyczone aktualne kierunki badań naukowych dla wybranych specjalności agroinżynierii i wypracowane konkretne propozycje tematów dla przyszłych projektów (patrz: „Księga Pomysłów”). Zostaną również zarysowane składy osobowe dla konsorcjów do przyszłej realizacji tych projektów przez członków Sieci.

Tytuł
Organizator
Liczba uczestn.
Miejsce
i termin
Kontakt
Dodatkowe informacje
Wymagania dotyczące projektowania bezpiecznych dla ludzi i środowiska maszyn, urządzeń i obiektów w produkcji zwierzęcej
20 osób
Brok/n. Bugiem
11–15.05.2009
Dr Andrzej Seliga Selian@ibmer.waw.pl
Przeczytaj więcej
Podnoszenie konkurencyjności krajowych producentów maszyn rolniczych poprzez wdrażanie rozwiązań technicznych dla rolnictwa ekologicznego
20 osób
Osieki k/Koszalina
25-29.05.2009
Dr Jerzy Chojnacki Jerzy.Chojnacki
@tu.koszalin.pl
 Przeczytaj więcej
Rola precyzyjnej i bezpiecznej techniki ochrony roślin w podnoszeniu innowacyjności polskiego rolnictwa
20 osób
Nieborów
1-5.06.2009
Dr Artur Godyń
Agodyn@insad.pl
 Przeczytaj więcej
Pozyskiwanie energii ze źródeł  odnawialnych i jej poszanowanie w produkcji rolniczej
20 osób
Kraków
22-26.06.2009
Dr Hubert Latała
Hubert.Latala
@ur.krakow.pl
 Przeczytaj więcej
Innowacyjne techniki w przemyśle rolno-spożywczym
20 osób
Kazimierz Dolny
31.08-4.09.2009
Dr Zbigniew Kobus
Zbigniew.Kobus
@up.lublin.pl
 Przeczytaj więcej

Koszty uczestnictwa są w pełni finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i obejmują:

 • zakwaterowanie i wyżywienie
 • materiały szkoleniowe
 • dojazd i powrót dla uczestników Szkół Letnich
 
Warunki uczestnictwa:
 • zgłoszenie uczestnictwa u organizatora
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 
Szczegółowych informacji udzielają:
 • osoby kontaktowe wymienione w tabelach
 

Uwagi:  W każdej szkole letniej będzie uczestniczyło 2 wykładowców z zagranicy

 

Dokumenty do pobrania
PlikiNazwaDodałData dodaniaAktualizowałData aktualizacji
Ulotka AgEngPol
 Godyń Artur2009-05-11 11:31Godyń Artur2009-05-11 11:31
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spłoecznego