Seminarium Tematyczne, Osieki, 2011

W dniach 4-7 kwietnia 2011 r. w Osiekach k./Koszalina odbyło się Seminarium Tematyczne „TECHNIKI l TECHNOLOGIE PRZECHOWALNICTWA PŁODÓW ROLNYCH" zorganizowane przez Politechnikę Koszalińską. Koordynatorem seminarium była dr hab. inż. Ewa Wachowicz.

Celem seminarium było:

 • przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu przechowalnictwa płodów rolnych,
 • dyskusja oraz wymiana doświadczeń,
 • integracja środowiska naukowego Inżynierii Rolniczej.


Tematyka wykładów koncentrowała się wokół:

 • nowoczesnych technologii w przechowalnictwie, zapewniających zmniejszenie strat technologicznych i zachowanie jakości magazynowanych płodów rolnych,
 • wyposażenia   technicznego   obiektów   przechowalniczych,    gwarantującego spełnienie wymogów technologicznych przechowalnictwa płodów rolnych.


Podczas seminarium wygłoszono 20 godzin wykładów z zakresu przechowalnictwa warzyw, owoców i ziemniaków. Wśród wybitnych wykładowców było również dwóch gości z zagranicy:

 • dr Dirk Kopcke z Niemiec,
 • dr inż. Michael Matkowski z Austrii.W referatach omówiono:

 • nowe trendy w przechowalnictwie warzyw,
 • nowe technologie w przechowalnictwie owoców,
 • wpływ czynników uprawowych na jakość przechowywanych owoców,
 • zmiany i ocena jakości owoców podczas ich przechowywania,
 • wpływ czynników agrotechnicznych na jakość i zdolność przechowalniczą bulw ziemniaka,
 • wpływ warunków klimatycznych podczas przechowywania na jakość płodów rolnych,
 • wymagania techniczne stawiane budynkom przechowalni,
 • wyposażenie przechowalni owoców w urządzenia wentylacji i klimatyzacji oraz urządzenia systemu ULO,
 • wyposażenie techniczne przechowalni ziemniaków,
 • nowoczesne algorytmy sterowania mikroklimatem w przechowalniach.


W seminarium uczestniczyło 21 słuchaczy, pracowników naukowych z 8 ośrodków należących do Sieci Naukowej Inżynierii Rolniczej AgEngPol. Efektem dyskusji, które miały miejsce podczas Seminarium, były także propozycje tematów badawczych oraz pomysły odnośnie funkcjonowania Sieci AgEngPol, zgłoszone przez uczestników seminarium do Banku Pomysłów Sieci Naukowej AgEngPol.
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spłoecznego