Seminarium tematyczne, Ostróda 2010

W dniach 5-8 października 2010 r. w Ostródzie-Kajkowie odbyło się seminarium tematyczne pt.: „Nowoczesne technologie wytwarzania produktów pochodzenia rolniczego”.

Tematyka seminarium dotyczyła następujących zagadnień: rolnictwa precyzyjnego, zastosowania informatyki w badaniu fizycznych właściwości produktów rolniczych, nowoczesnych technologii w produkcji i przetwórstwie żywności, priorytetów w programach Unii Europejskiej.

Na dyskusji panelowej poszukiwano problemu do rozwiązania w ramach sieci. Efektem dyskusji było ustalenie, że Instytut Agrofizyki PAN im. B. Dobrzańskiego w Lublinie zorganizuje wspólne przedsięwzięcie w ramach Sieci dotyczące rozwiązania problematyki związanej z energią odnawialną. Planowane jest napisanie projektu z unijnego programu ramowego.

Dyskusja dotyczyła bezpiecznej żywności, roli informatyki i precyzyjnego rolnictwa
w produkcji żywności, jak również dyskutowano o podstawowych roślinach tj.: ziemniaki, rzepak, pieczarki, a także o technologii ochrony składników żywności oraz o nowoczesnych zabiegach wstępnych stosowanych przed suszeniem żywności.
 

Do pobrania:

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spłoecznego