II Seminarium Informacyjne, Polanica

II Seminarium Informacyjne
Agroinżynieria w Gospodarce
Polanica Zdrój, 15 czerwca 2009

 
W dniu 15 czerwca 2009r. odbyło się w Polanicy II Seminarium Informacyjne zorganizowane przez Instytut Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach projektu „Rozwój potencjału innowacyjnego członków Sieci Naukowej AgEngPol” – działanie 4.2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Celem spotkania było zapoznanie się najnowszymi trendami i kierunkami rozwojowymi w agroinżynierii i zwiększenie zainteresowania naszego środowiska badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi na rzecz rolnictwa, przemysłu maszyn rolniczych i przetwórstwa rolno-spożywczego. W perfekcyjnie zaplanowanym i zorganizowanym Seminarium, poprzedzającym X Międzynarodową Konferencję Naukową „Teoretyczne i aplikacyjne problemy inżynierii rolniczej”, wzięło udział ponad 130 osób reprezentujących wszystkie krajowe ośrodki naukowe zajmujące się inżynierią rolniczą. Wśród nich byli wybitni przedstawiciele nauki i przemysłu.
 
Specjalnym gościem Seminarium był Pan prof. Stefan Cenkowski (University of Manitoba – Kanada), były pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Na podkreślenie zasługuje również udział Pana prof. Mirosława Millera, jednego z inicjatorów utworzenia Dolnośląskiego Parku Technologicznego oraz Pana mgr Jacka Szostkowskiego współtwórcy sukcesów firmy Araj.
 
Podczas Seminarium zaprezentowano referaty dotyczące:
  • aktualnych kierunków badań w agroinżynierii,
  • nowych struktur organizacyjnych ułatwiających współpracę nauki i przemysłu
  • gospodarki innowacyjnej jako efektu transferu wiedzy
  • ochrony własności przemysłowej
  • znaczenia innowacji w podnoszeniu konkurencyjności produkcji
  • nowych technologii w mechanizacji produkcji zwierzęcej
  • drogi od pomysłu do zastosowania innowacji.

 Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spłoecznego