Seminarium Regionalne, Broszków, 2011

W dniu 22 września 2010 r. w Boszkowie odbyło się Seminarium regionalne pt. „Metody analizy obrazu i sztucznej inteligencji w produkcji rolno-spożywczej” organizowane przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

W czasie seminarium wygłoszono następujące referaty:

  • Dr inż. Krzysztof Koszela „Innowacje trampoliną wzrostu gospodarek świata na przykładzie branży informatycznej oraz spożywczej”
  • Dr inż. Krzysztof Molenda „Organizacja danych dla baz wiedzy – przegląd metod i praktycznych rozwiązań”
  • Dr inż. Krzysztof Nowakowski „Neuronowa analiza obrazu – wpływ jakości danych na działanie modeli”
  • Mgr inż. Tomasz Szulc „Metody pomiarów mikrostruktury rozpylonej cieczy, zastosowanie urządzenia Spraytec firmy Malvern i kamery do szybkiego fotografowania”
  • Dr inż. Robert Tomczak „Informacje nadmiarowe i ubytki w obrazach cyfrowych”
  • Prof. dr hab. Jerzy Weres „Wykrywanie krawędzi obiektu na obrazie cyfrowym w nowoczesnych metodach badania właściwości produktów rolno-spożywczych i leśnych”
  • Dr inż. Piotr Zapotoczny „Komputerowa analiza obrazu, od teorii do praktyki”
  • Dr Martin Geyer “The use of image analysis and Rother optical methods along the posharvest chain of fresk pro duce

Galeria

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spłoecznego