Semianrium Regionalne, Kraków, 2011

W dniu 11 maja 2011 r. w Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie odbyło się Seminarium regionalne pt. “Wymagania jakościowe surowców pochodzenia rolniczego przy ich wielokierunkowym wykorzystaniu”. 

Seminarium skierowane było do pracowników Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki. Wzięło w nim udział 30 uczestników oraz kilkunastu studentów i kilku doktorantów Wydziału. Koordynatorem seminarium była dr hab. Barbara Krzysztofik. W czasie seminarium zaprezentowano kolekcję roślin energetycznych oraz ziół, które zlokalizowane są na terenie Wydziału. Wzbudziły one duże zainteresowanie wśród uczestników.
Organizatorzy oraz uczestnicy seminarium składają szczere podziękowanie Kierownictwu i Koordynatorowi Sieci Naukowej AgEngPol z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach za pozyskane fundusze, które służą szkoleniom i poszerzeniu wiedzy z dziedziny Agroinżynierii.

W czasie seminarium wygłoszono następujące referaty:

  • Prof. dr hab. Janusz Laskowski (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) „Wymagania jakościowe dla zbóż w zależności od kierunku ich wykorzystania”
  • Prof. dr hab. Józef Szlachta (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) „Wymagania jakościowe surowców pochodzenia rolniczego przy ich wielokierunkowym wykorzystaniu energetycznym”
  • Prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) „Wymagania jakościowe przemysłu cukrowniczego i energetycznego w odniesieniu do surowca buraczanego”
  • Dr hab. Piotr Baranowski, prof. IA PAN w Lublinie „Hiperspektralne i termograficzne badania jakości owoców”
  • Dr inż. Wojciech Nowacki (IHAR Jadwisin) „Wymagania jakościowe ziemniaka w różnych kierunkach jego użytkowania”
  • Dr Cristina Tortia (Dipertimento di Economia e Ingegneria Agraria, forestele e Ambientale w Torino, Wlochy) „Perspectives of RFID technologies for traceability in agricultural and agro-food contexts”
  • Prof. dr hab. Elżbieta Pisulewska (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) „Rośliny olejkowe - jakość surowca a możliwości wykorzystania”
  • Prof. dr hab. Władysław Migdał (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) „Produkty pochodzenia zwierzęcego jako żywność autentyczna i funkcjonalna - jakość i bezpieczeństwo”


Galeria

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spłoecznego