Seminarium Regionalne, Olsztyn, 2011

Dnia 10 maja 2011 roku, w Hotelu Gromada w Olsztynie, odbyło się Seminarium Regionalne pod tytułem „Zastosowanie niszczących i nieniszczących metod oceny jakości żywności w przetwórstwie i obrocie ziarnem zbóż". Głównym Koordynatorem seminarium był prof. dr hab. inż. Marek Markowski - kierownik Katedry Inżynierii Procesów Rolniczych Wydziału Nauk Technicznych, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Na seminarium referaty wygłosiło ośmiu prelegentów, w tym jeden z zagranicy:

 • prof. Meinolf G. Lindhauer z Instytutu Max'a Rubner'a w Detmold (Niemcy),
 • prof. dr hab. Krystyna Skibniewska - kierownik Katedry Podstaw Bezpieczeństwa, Wydziału Nauk Technicznych (UWM w Olsztynie),
 • mgr inż. Ryszard Piórkowski - Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
 • mgr inż. Wiesław Bicz - założyciel i współwłaściciel Optel sp. z o. o., (spółka produkująca innowacyjne systemy ultradźwiękowe),
 • dr inż. Piotr Szczypiński - specjalista w zakresie systemów do cyfrowej analizy obrazu z Instytutu Elektroniki Politechniki Łódzkiej,
 • dr hab. inż. Marek Mróz (prof. UWM) - kierownik Katedry Fotogrametrii i Teledetekcji Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej (UWM w Olsztynie),
 • dr inż. Piotr Zapotoczny - adiunkt Katedry Inżynierii Procesów Rolniczych Wydziału Nauk Technicznych (UWM w Olsztynie),
 • dr hab. inż. Ireneusz Biatobrzewski (prof. UWM) z tej samej jednostki.Wśród 30 uczestników seminarium byli:

 • pracownicy naukowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, SGGW i  Państwowego Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin,
 • przedstawiciele lokalnego przemysłu zbożowo-młynarskiego,
 • przedstawiciele Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej oraz Agencji Rynku Rolnego.


Organizatorzy seminarium zebrali mnóstwo pochwał dotyczących doboru tematyki i atmosfery panującej podczas seminarium. Podczas seminarium, uczestnicy wypełniali ankietę ewaluacyjną, w której 77% z nich oceniło salę seminaryjną dobrze, albo bardzo dobrze, a materiały seminaryjne i rozdawane upominki konferencyjne, dobrze lub bardzo dobrze oceniło 54% uczestników. 100% ankietowanych uznało czas trwania seminarium jak i jego program za odpowiedni. Wszyscy uczestnicy dobrze lub bardzo dobrze ocenili kontakt z organizatorami. Podobnie ocenione było przygotowanie ekspertów, umiejętność przekazywania przez nich wiedzy oraz ich komunikatywność. Przydatność wiedzy wyniesionej z seminarium w swojej pracy zawodowej 81% uczestników oceniło na poziomie dobrym i bardzo dobrym. Na pytanie, czy istnieje potrzeba organizowania podobnych spotkań - niemal 85% uczestników odpowiedziało „zdecydowanie tak", a 15% - „raczej tak".


  Fotogaleria

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spłoecznego