Seminarium Regionalne, PIMR Poznań, 2011

Dnia 16 czerwca 2011 roku, w Przemysłowym Instytucie Maszyn Rolniczych w Poznaniu, odbyło się Seminarium Regionalne pt. „Współczesne metody komputerowe wspomagające proces produkcji maszyn rolniczych”. Głównym Koordynatorem seminarium był prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Szczepaniak – Dyrektor ds. Naukowych w Przemysłowym Instytucie Maszyn Rolniczych w Poznaniu. Wśród 30 uczestników seminarium byli: pracownicy naukowi Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu oraz pracownicy naukowi Instytutu Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.


Na seminarium referaty wygłosiło ośmiu prelegentów, w tym jeden z zagranicy:

  • prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka (Politechnika Koszalińska) „Aspekty wykorzystania techniki komputerowej w projektowaniu i eksploatacji maszyn rolniczych”,
  • prof. dr hab. inż.  Bogusław  Cieślikowski (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) „Analiza procesów dynamicznych w układzie hydrauliki siłowej ciągnika rolniczego”
  • Prof. Dr. Eng. Davide Sergio Baptista da Fonseca (Universidade da Beira Interior, Portugalia) „Design of Low Cost Electrical Reluctance Actuators and their use on Agricultural Applications“
  • prof. dr hab. inż. Wojciech Osmólski, dr inż. Tadeusz Pawłowski (PIMR, Poznań) „Szybkie prototypowanie sterowników stosowanych w maszynach rolniczych“
  • dr inż. Marek Gościański (PIMR Poznań) „Nowoczesne urządzenia do prototypowania i weryfikacji innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych w budowie maszyn”
  • dr inż. Andrzej Auguściński (Politechnika Poznańska) „Projektowanie układów hydraulicznych wspomaganych komputerowo”
  • dr hab. inż. Włodzimierz Kęska, prof. PP (Politechnika Poznańska) „Zastosowanie metody elementów dyskretnych (DEM) w modelowaniu i symulacji procesów zachodzących maszynach rolniczych”
  • dr inż. Janusz Rutkowski (PIMR, Poznań) „Rozwiązania mechatroniczne ułatwiające projektowanie maszyn”

 

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spłoecznego