Seminarium Regionalne, Poznań, 2011

W dniu 14 kwietnia 2011 r., w Przemysłowym Instytucie Maszyn Rolniczych w Poznaniu, odbyło się Seminarium Regionalne pt. „Innowacyjne technologie w produkcji ekologicznej" zorganizowane w ramach Sieci Naukowej AgEngPol.

Do zaprezentowania stanu obecnego krajowego rolnictwa ekologicznego i najnowszych tendencji światowych zaproszono następujących prelegentów:

 • prof. dr hab. Jan Kusia,
 • prof. dr hab. Eugeniusza Herbuta,
 • prof. dr hab. Franciszka Borówczaka,
 • dr inż. Floriana Adamczyka,
 • dr inż. Zbyszka Zbytka,
 • mgr inż. Włodzimierza Talarczyka
 • oraz prelegenta z zagranicy prof. dr Eckarta Kramera z Hochschule fur nachhaltige Entwicklung Eberswalde (Niemcy).


Seminarium zgromadziło 30 pracowników naukowych z Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych Poznaniu oraz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Zakres tematyczny prezentowanych na seminarium referatów był bardzo szeroki i dotyczył:

 • zagadnień rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce,
 • innowacyjnych technologii w ekologicznej produkcji zwierzęcej,
 • zagadnień wapnowania gleb,
 • technologii zbioru i przetwarzania płodów rolnych na cele energetyczne w rolnictwie ekologicznym,
 • gleby i jej mikrobiologii,
 • niechemicznych metod regulacji zachwaszczenia,
 • problematyki innowacyjności w maszynach i narzędziach uprawowych przeznaczonych dla rolnictwa ekologicznego,
 • wybranych problemów produkcji roślinnej w rolnictwie ekologicznym.


Seminarium przyczyniło się do podniesienia świadomości uczestników w zakresie badań prowadzonych w rolnictwie ekologicznym i wskazało nowe tendencje i kierunki przyszłych badań. Dyskusja prowadzona w ramach seminarium wskazała na celowość organizowania i potrzebę kontynuowania tego typu przedsięwzięcia.
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spłoecznego