Seminarium Regionalne ZUT Szczecin, 2011

Dnia 22.09.2011r., w Ośrodku Szkoleniowo-Badawczym w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi odbyło się Regionalne Seminarium na temat: „Zasilenie obszarów wiejskich ze źródeł energii odnawialnej”. Seminarium zostało zorganizowane przez pracowników Katedry Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych WKŚiR Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Na seminarium wygłoszono siedem wykładów z planowanych ośmiu. Jeden z wykładów nie odbył się ze względu na chorobę wykładowcy. Wykładowcami byli nauczyciele akademiccy - profesorowie z ośrodków w Krakowie, Lublinie, Poznaniu Warszawie i Szczecinie, a także gość zagraniczny dipl. Ing Dieter Schünemann z Firmy ME-LE Biogas GmbH w Torgelow, Niemcy. Wykłady dotyczyły odnawialnych źródeł energii i możliwości wykorzystania ich na terenach wiejskich.

W seminarium uczestniczyło 30 zaproszonych osób oraz dodatkowo: doktoranci z ZUT w Szczecinie, pracownicy firm Gaz Budowa, GPT Sp. z o.o., IMS Tecinn, TechAgra związanych z rozwojem OZE, którzy byli zainteresowani tematyką seminarium. W przerw kawowych uczestnicy mogli wymienić uwagi, spostrzeżenia oraz zadawać pytania wykładowcom.

W czasie seminarium panowała przyjazna i miła atmosfera. W uroczystym obiedzie na terenie Ośrodka uczestniczyły wszystkie zaproszone osoby oraz wykładowcy. Na zakończenie seminarium odbyło się zwiedzanie Ośrodka Szkoleniowo-Badawczego w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi, który wyposażony jest w OZE takie jak kolektory słoneczne, pompy ciepła, piec do spalania biomasy, nadążne fotowoltaniczne ogniwa itp.

Zapraszamy do galerii zdjęć

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spłoecznego