Seminarium tematyczne, Głuchołazy, 2011

W dniach 6-9 grudnia 2010 r. w Głuchołazach odbyło się Seminarium tematyczne pt. „Odnawialne źródła energii w przemyśle rolno-spożywczym” organizowane przez Politechnikę Opolską.

W czasie seminarium wygłoszono następujące referaty:

  • Dr hab. Lech Nawrocki „Pozyskiwanie i wykorzystanie energii cieplnej ze źródeł odnawialnych w produkcji zwierzęcej”
  • Mariola Müller „Miasteczko o zerowej emisji CO2 w Nadrenii Palatynacie”
  • Przemysław Łebzuch „OZE w Nadrenii Palatynacie”
  • Artur Ślimak „Realizacja regionalnego programu OZE w województwie opolskim”
  • Marek Janko „Wady i zalety stosowania OZE”
  • Patrycja Borkowska „Technologia produkcji Pelle z biomasy”
  • Marian Magdziarz „Dobre praktyki w dziedzinie OZE”
  • Prof. dr hab. Janusz Pospolita „Techniczne, organizacyjne i prawne uwarunkowania spalania i współspalania biomasy w kotłach energetycznych”
  • Mgr Mariusz Łapka „Zwiększenie możliwości zastosowań drewna szybko rosnących gatunków drzew poprzez jego termiczną modyfikację”
  • Mgr Łukasz Biłos „Biomasa z glonów jako alternatywne źródła energii”

Galeria

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spłoecznego