Seminarium Tematyczne, Lublin, 2011

W dniach 25-28.01.2011 r.  w Lublinie odbyło się Seminarium tematyczne pt. „Zastosowania spektroskopii, mikroskopii i chromatografii w sektorze rolno-spożywczym” organizowane przez Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN.

W czasie seminarium wygłoszono następujące referaty:

  • Dr Cédric Gaillard (INRA Nantes) “Perspectives of Atomic Force Microscope usage for food quality improvement”
  • Dr hab. Małgorzata Lekka (Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie) „Wykorzystanie mikroskopii sił atomowych w analizie materiałów  biologicznych”
  • Dr hab. Artur Zdunek (Instytut Agrofizyk im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie) „Wprowadzenie do analizy obrazów w kontekście jakości płodów rolnych”
  • Prof. Dr hab. Wiesław Gruszecki (Instytut Fizyki UMCS w Lublinie) „Wprowadzenie do spektroskopii”
  • Dr Werner Herppich (ATB-Potsdam) “Optical quality assessment and image analysis systems – methods and applications in fresh fruits and vegetables processing”
  • Dr Krzysztof Rutkowski (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach) „Wybrane niedestrukcyjne aparaty spektroskopowe do oceny owoców”
  • Dr hab. Piotr Baranowski (Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie) „Termografia jako nieniszcząca metoda analizy jakości płodów rolnych” oraz „Metodyczne aspekty wykorzystania urządzeń hiperspektralnych w systemach sortowania owoców”
  • Dr hab. inż. Piotr Koszelnik (Politechnika Rzeszowska) „Zastosowanie technik IRMS do śledzenia przemian pierwiastków biogenicznych w środowisku na przykładzie badań prowadzonych w zlewni Sanu”
  • Prof. Dr hab. Henryk Jeleń (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) „Wykorzystanie chromatografii gazowej i spektrometrii mas w analizie żywności”.

Galeria

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spłoecznego