I Seminarium Informacyjne ”Agroinżynieria Gospodarce”

I Seminarium Informacyjne ”Agroinżynieria Gospodarce”

9.02.2009 Zakopane

 

W dniu 9 lutego 2009 roku Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja zorganizował I Seminarium Informacyjne ”Agroinżynieria Gospodarce”. Celem seminarium, w którym wzięło udział 100 pracowników naukowych, reprezentujących wszystkich członków Sieci AgEngPol, było poinformowanie naszego środowiska o aktualnych kierunkach badań naukowych i prac rozwojowych z zakresu agroinżynierii i o ich znaczeniu dla rozwoju sektora rolno-spożywczego i przemysłu maszyn rolniczych. Podczas doskonale zorganizowanego seminarium zaprezentowano referaty obejmujące następujące zagadnienia: aktualne tendencje w agroinżynierii i w zarządzaniu gospodarką żywnościową, wdrażanie i finansowanie innowacji, oczekiwania sektora rolno-spożywczego, reorientacja badań w naukach rolniczych na potrzeby praktyki.

Seminarium było sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu PO KL „Rozwój potencjału innowacyjnego członków Sieci Naukowej - Agroinżynieria dla rozwoju zrównoważonego rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego i obszarów wiejskich”.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spłoecznego