Szkoła Letnia - Kazimierz
V Szkoła Letnia AgEngPol
INNOWACYJNE TECHNIKI W PRZEMYŚLE ROLNO-SPOŻYWCZYM
Kazimierz Dolny 31 sierpnia - 4 września 2009
 
W dniach 31 sierpnia - 4 września 2009r odbyła się w Kazimierzu Dolnym Szkoła Letnia zorganizowana przez Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  w ramach projektu PO KL „Rozwój potencjału innowacyjnego członków Sieci Naukowej AgEngPol”. Celem Szkoły, którą kierowała Pani Prof. Elżbieta Kusińska było zapoznanie się z najnowszymi badaniami i technologiami w przemyśle rolno-spożywczym. W spotkaniu wzięło udział 20 pracowników z 11 krajowych jednostek naukowych będących członkami Sieci AgEngPol, a otworzył je Dziekan Wydziału Pan prof. Wiesław Piekarski. 
 
Specjalnymi gośćmi Szkoły byli wykładowcy zagraniczni z Wageningen University (Holandia): Prof. Dick J. van Zuilichem i Dr Willem P.M. Wolters. Krajowe jednostki naukowe reprezentowali następujący wykładowcy:  Prof. J. Horabik i Prof. M. Molenda (IA PAN), Prof. P. Lewicki i Prof. D. Witrowa-Rajchert (SGGW - Warszawa), Prof. A. Dowgiałło (MIR, Gdynia), Prof. E. Wachowicz (PK, Koszalin), Prof. L. Mościcki (UP Lublin), Prof. R. Hołownicki (ISK Skierniewice). 
 
Podczas spotkania w zacisznej „Arkadii” uczestnicy Szkoły mieli okazję wysłuchać wykładów i przedyskutować najważniejsze problemy dotyczące nowych technik w przemyśle rolno-spożywczym, w tym min. nt.:
 • badań agrofizycznych dla przemysłu rolno-spożywczego
 • właściwości fizycznych biomateriałów
 • zastosowania ekstruzji w przemyśle rolno-spożywczym
 • technologii przetwórstwa pasz i podnoszenia ich wartości odżywczej
 • zastosowania ekspanderów w produkcji pasz
 • roli wody w kreowaniu właściwości produktów spożywczych
 • techniki i technologii przetwórstwa ryb
 • współczesnych trendów w suszarnictwie żywności
 • przetwórstwa skrobi termoplastycznej
 • charakterystyki biomasy dla potrzeb przemysłów rolnego i spożywczego
 • automatyzacji wybranych procesów przetwórstwa spożywczego i przechowalnictwa
 
Dużym zainteresowaniem cieszył się wykład Dr W.P.M. Woltersa z Uniwersytetu Rolniczego w Wageningen pt. „Jak w skuteczny sposób wykorzystać 7 Ramowy Program UE”. Poprowadzona w formie warsztatów prezentacja, jednego z najlepszych w Europie specjalistów od organizacji konsorcjów badawczych i aplikowania o środki z funduszy UE, była doskonałym przykładem dla naszego środowiska, jak należy poruszać się w zawiłych procedurach przygotowywania projektów, aby zwiększyć szansę na akceptację projektów UE.
 
Bardzo sprawna organizacja i piękna sceneria Kazimierza sprzyjały licznym dyskusjom, w których aktywnie brali udział wszyscy uczestnicy Szkoły. Stwierdzono w nich min., że Polska posiada nie w pełni wykorzystane duże zasoby taniego surowca dla przemysłu rolno-spożywczego. Ustalono przyszłe kierunki badań i wypracowano propozycje tematów do „Księgi Pomysłów”. Część z nich może być przedmiotem projektów służących rozwojowi nowych maszyn i technologii dla przetwórstwa rolno-spożywczego, które powinny przyczynić do podniesienia konkurencyjności polskiego sektora rolno-spożywczego. Uczestnicy wskazywali na potrzebę organizacji cyklicznych Szkół o tej tematyce z udziałem większej liczby wykładowców i uczestników mających powiązanie z praktyką przemysłową.
 
 
Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii.
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spłoecznego