III Szkoła Letnia AgEngPol - Nieborów

 

III Szkoła Letnia AgEngPol
Rola precyzyjnej i bezpiecznej techniki ochrony roślin w podnoszeniu innowacyjności polskiego rolnictwa
Nieborów 1÷5 czerwca 2009
 
W dniach 1-5 czerwca 2009 odbyła się w Nieborowie trzecia Szkoła Letnia organizowana przez Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach w ramach projektu PO KL „Rozwój potencjału innowacyjnego członków Sieci Naukowej AgEngPol”. W Szkole, będącej rodzajem forum dyskusyjnego ukierunkowanego na technikę ochrony roślin realizowaną według zasad Rolnictwa Precyzyjnego, uczestniczyli niemal wszyscy specjaliści zajmujący się tą problematyką w Polsce. Wśród 20 uczestników byli reprezentanci 12 ośrodków naukowych.
Uczestnicy Szkoły zapoznali się z najbardziej aktualnymi problemami przyjaznej dla środowiska techniki opryskiwania, zarówno w tradycyjnej jak i ekologicznej produkcji roślinnej. Do najważniejszych zagadnień zaliczono:
 • aktualne kierunki w ochronie roślin,
 • trendy w rozwoju techniki ochrony wg zasad Rolnictwa Precyzyjnego,
 • zastosowanie układów GPS i LPS w pozycjonowaniu agregatów rolniczych i map GIS w Rolnictwie Precyzyjnym,
 • niechemiczne metody zwalczania i ograniczania presji chwastów,
 • zastosowanie robotów autonomicznych w zwalczaniu chwastów,
 • technika ochrony przy użyciu żywych organizmów,
 • wybrane doniesienia z konferencji zagranicznych,
 • prace badawcze prowadzone w krajowych ośrodkach naukowych zajmujących się techniką ochrony roślin,
 • projekty realizowane w ISK – opryskiwacz EDAS (VI Program Ramowy UE), opryskiwacz dwuwentylatorowy (projekt celowy)
 • metody pomiarowe w technice opryskiwania roślin,
 • ochrona własności przemysłowej w procesie wdrażania nowych rozwiązań technicznych.
 
Wykładowcami i uczestnikami dyskusji byli dr Hans-Werner Griepentrog (University of Copenhagen) i prof. Emilio Gil z Politechniki w Barcelonie oraz prof. A. Lipiński (UWM Olsztyn), dr J. Chojnacki (Politechnika Koszalińska), dr A. Szewczyk (UP Wrocław); dr H. Ratajkiewicz (UP Poznań), J. Koronczok (AGROCOM Polska), a także: prof. R. Hołownicki, prof. R. Olszak, dr G. Doruchowski, dr A. Godyń, mgr J. Danelski (ISK). W Szkole Letniej, uczestniczyli pracownicy naukowi z 12 jednostek będących członkami sieci AgEngPol (szczegółowy program: www.AgEngPol.pl).
Ponadto odbył się pokaz układów GPS do pozycjonowania agregatów rolniczych przeprowadzony przez firmę „AGROCOM Polska” oraz zwiedzanie wybranych laboratoriów ISK. W Zakładzie Agroinżynierii zademonstrowano wybrane metody pomiarowe stosowane w badaniach z zakresu techniki ochrony roślin i zaprezentowano opracowane maszyny będące efektem współpracy z przemysłem.
Podczas licznych dyskusji wytyczono główne kierunki badań naukowych w technice ochrony roślin. Zgłoszono propozycje tematów projektów (patrz: „Księga Pomysłów”) i zarysowano składy osobowe trzech konsorcjów zainteresowanych wspólnym przygotowaniem wniosków na projekty rozwojowe w ramach PO IG.

Zobacz fotoreportaż ze Szkoły.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spłoecznego