II Szkoła Letnia AgEngPol - Osieki

 

II Szkoła Letnia AgEngPol
Podnoszenie konkurencyjności krajowych producentów maszyn rolniczych poprzez wdrażanie rozwiązań technicznych dla rolnictwa ekologicznego
Osieki, 25 – 29 maja 2009r.
 
W dniach 25 – 29 maja 2009r. odbyła się w pięknej scenerii parku i „Dworku Osieckiego” II Szkoła Letnia organizowana przez Politechnikę Koszalińską w ramach projektu PO KL „Rozwój potencjału innowacyjnego członków Sieci Naukowej AgEngPol”. Celem spotkania w Osiekach było zapoznanie się z najnowszymi światowymi tendencjami w produkcji ekologicznej i poszukiwanie rozwiązań technicznych i technologicznych dla tego dynamicznie rozwijającego się sektora polskiego rolnictwa (patrz: szczegółowy program).
Szkołę w Broku otworzył Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką Politechniki Koszalińskiej prof. Tadeusz Bohdal, a informacje o  Wydziale Mechanicznym przedstawił jego Dziekan Pan Prof. Leon Kukiełka. Wykładowcami i uczestnikami dyskusji byli wybitni krajowi specjaliści wspomagani przez zaproszonych gości z zagranicznych. Wśród nich byli: Prof. R. Michałek (UR Kraków), Prof. E. Dulcet (UTP Bydgoszcz), Prof. A. Grieger (ZUT Szczecin), Prof. A. Myczko, Prof. W. Romaniuk (IBMER Warszawa), Dr T. Pawłowski (PIMR Poznań), Prof. M. Tomalak (IOR Poznań) i Prof. R. Hołownicki (ISK Skierniewice), a ze strony gospodarzy: Prof. K. Jabłoński, Prof. T. Pałosz, Dr J. Chojnacki, Dr T. Piskier, Dr K. Sławiński, Dr D. Tomkiewicz, (PK Koszalin).
Specjalnymi gośćmi Szkoły byli wykładowcy zagraniczni: Prof. A. Peruzzi (Pisa University) i dr E. Malusa (CRA Turyn) oraz przedstawiciele firm komercyjnych: A. Opala (Väderstad), A Majewski (Poppert Polska), U. Sołtysiak (AGRO BIO TEST).
Uczestnicy spotkania w Osiekach mieli okazję zapoznać się z najbardziej aktualnymi problemami rolnictwa ekologicznego, w tym zwłaszcza z:
 • najnowszymi tendencjami i kierunkami rozwoju rolnictwa ekologicznego
 • nowymi maszynami i technologiami dla rolnictwa ekologicznego
 • zastosowaniami mechatronicznymi w maszynach rolniczych
 • metodami projektowania i badań maszyn dla rolnictwa ekologicznego
 • technologiami w produkcji ziemniaków i pasz objętościowych w rolnictwie ekologicznym
 • dobrostanem zwierząt w gospodarstwach ekologicznych, proekologicznymi technikami utrzymania zwierząt i gospodarką nawozem naturalnym
 • niechemicznymi metodami w produkcji owoców i warzyw
 • ochroną roślin w gospodarstwach ekologicznych
 • zasadami użycia biologicznych czynników w ochronie roślin
 • organizacją produkcji i zarządzaniem techniką rolniczą w gospodarstwach ekologicznych
 • regulacjami prawnymi z zakresu rolnictwa ekologicznego
 
Ponadto odbył się pokaz biologicznych czynników ochrony roślin przeprowadzony przez Dr. A Majewskiego z firmy (Poppert Polska). Podczas licznych dyskusji uczestnicy Szkoły (20 osób), reprezentujący 11 ośrodków naukowych, wytyczyli główne kierunki badań na rzecz ekologicznej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Zgłoszono również propozycje tematów na wspólne projekty (patrz: „Księga Pomysłów”) ważne dla podniesienia konkurencyjności krajowego rolnictwa i producentów maszyn rolniczych.
 
Zachęcamy do obejrzenia fotoreportażu ze Szkoły.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spłoecznego